Výsledky jsou vydávány pacientům pouze v případě, že:

  1. Lékař písemně uvedl na žádance, že souhlasí s vydáním výsledkového listu pacientovi, a to pouze na základě předložení kartičky pojištěnce. V případě výsledkového listu nezletilého pacienta, předloží jeho zákonný zástupce kartičku pojištěnce svou i kartičku pojištěnce nezletilého.
  2. Jedná se o monitorované pacienty a to na základě předložení kartičky pojištěnce.
  3. Výsledkový list vyzvedává jiná osoba než samotný pacient, a to pouze na základě předložení plné moci pacienta a průkazu totožnosti osoby, která výsledkový list vyzvedává.
  4. Na základě požadavku pacienta, po předložení kartičky pojištěnce.
  5. Pacient - samoplátce na základě průkazu totožnosti, kartičky pojištěnce nebo předem dohodnutého hesla. Výsledky HIV se vydávají proti podpisu výsledkového listu.

To nejlepší
z laboratorní medicíny

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje špičkové laboratorní služby. Je vybaveno nejmodernější technikou a v současnosti zajišťuje urgentní, rutinní i speciální laboratorní vyšetření ...

Naše možnosti

Vaše laboratoře s.r.o. se zabývají vyšetřením biologického materiálu humánního popř. animálního původu pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty


Naše služby

Odběry biologického materiálu, laboratorní vyšetření, svoz materiálu, konzultační služby ...

více informací

Vaše laboratoře s.r.o.
U Lomu 638, 760 01  Zlín

Pracoviště:
třída Tomáše Bati 3910
760 01 Zlín
+420 577 007 346

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. je součástí skupin laboratoří

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)